Istorija

     Prienų rajono Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai – 90 metai (1919-2010).

    Gimnazija, kaip ir žmogus, per šį laikotarpį nugyveno įdomų, turiningą, kupiną įvairiausių netikėtumų gyvenimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tomas Ferdinandas Žilinskas gimė 1840 metais sausio 19 dieną. Marijampolės rajone, Domeikuose. Mokėsi Marijampolės keturklasėje mokykloje, Suvalkų gimnazijoje. Baigęs gimnaziją, 1863 -1866 metais studijavo Varšuvos Aukštosios mokyklos juridiniame skyriuje. 1866m. buvo paskirtas Veiverių pedagoginių kursų lietuvių valstiečių vaikams mokytoju. Veiveriuose išdirbo 37 metus ir kartu su kitais pedagogais parengė apie 700 mokinių. Anot J. Jablonskio, T. Žilinskas buvo ,,Didis Lietuvos mokytojų patriarchas, auklėtojas, mokėjęs sunkiausiomis aplinkybėmis dirbti savo krašte”.

     Tomas Žilinskas, dar vadinamas ,,Lietuvos mokytojų tėvu”, žmogus – Veiverių legenda - nuo seminarijos įkūrimo iki 1903 m. pergyvenęs aštuonis jos vadovus, išvengęs konfliktų su vadovybe, pats vedęs lenkę ir užauginęs vaikus lietuviais.

    Kaip pedagogo, jo būta kieto ir nuoseklaus. Jis greitai pastebėdavo mokinį, pradedantį tingėti, ir nepalikdavo jo ramybėjė tol, kol to įpročio iš jo neišvarydavo. Jis aiškindavo, jog nereikia savo kūno lepinti ir jam pataikauti, reikia miegoti ant kieto čiužinio, mankštinti kūną ir valgyti juodą duoną. Itin nemėgo dabitų. Buvo labai pareigingas, darbštus, nerūkė, negėrė, nelošė. Vienas jo mokinys rašė, jog per trejus metus mokytojas tik porą kartų neatėjo į klasę.

    Senatvėjė T. Žilinskas stengėsi kuo ilgiau pagyventi kaime, šalia tėviškės. Būstą jam užleisdavo Žiūrių – Gudelių mokyklos mokytojas, buvęs jo mokinys, veiverietis. Ten 1925 m. birželio 22-ąją, eidamas 86-uosius , ir mirė. T. F. Žilinskas palaidotas Marijampolės rajone, Šunskų kapinėse.

    Po mirties jis nebuvo užmirštas. 1918 m. Veiverių mokytojų seminarijos patalpose įkūrus progimnaziją, jai buvo suteiktas Tomo Žilinsko vardas. 1931 m. priešais buvusią seminariją pastatytas T. F. Žilinsko paminklinis biustas. 1925 m. progimnazija buvo organizuota į gimnaziją, kuri 1952 m. pavadinta vidurine mokykla. 1940 m. panaikintas Tomo Žilinsko vardas ir sugrąžinamas tik 1989 m. 2006 m. Veiverių Tomo Žilinsko vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

    2009-2010 m.parengtas ir įvykdytas ES projektas - rekonstruota mokyklos šildymo sistema, iš dalies pakeistas stogas. Mokykla tapo jaukesnė ir šiltesnė.

    2010 m. gimnaziją baigė 68 laidos.

    Šiuo metu gimnazijai vadovauja direktorė Audronė Raibužienė, dirba 39 mokytojai, mokosi 420 mokinių.

    2015 m. spalio 8 d. buvo organizuojama konferencija „Tomui Ferdinandui Žilinskui - 170 metų" paminėti (trumpas istorijos metraštis, renginio akimirkos).

    2015 m. sutvarkytas mokyklos stadionas ir įrengtas gimnazijos muziejus.

    Mokykloje 2016 -2017 mokslo metais (rugsėjo 1 d. duomenimis) mokosi 349 mokiniai, iš jų priešmokyklinio ugdymo grupėje – 20, ikimokyklinio ugdymo skyriuje – 55. Yra 6 pradinio ugdymo komplektai (88 mok.), 7 pagrindinio ugdymo komplektai (142 mok.), 2 vidurinio ugdymo komplektai (44 mok.), iš viso – 15 komplektų. Šiais metais nemokamą maitinimą gauna 73 mokinių (21,1 proc.), į mokyklą pavežami 174 mokiniai (63,5 proc.), 13 mokinių gyvena socialinės rizikos šeimose, 39 mokiniai gyvena tik su vienu iš tėvų arba yra globojami senelių. Mokykloje dirba 39 mokytojai, iš jų 10 mokytojų metodininkų, 20 vyresniųjų mokytojų. Mokykloje dirba socialinis pegagogas, psichologas, specialusis pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja, 5 ikimokyklinio ugdymo skyriaus auklėtojos. Dirba 2 direktorės pavaduotojai ugdymui (1,25 et.), 1 pavaduotojas ūkio reikalams, vyr. buhalteris, 2 raštvedžiai (1,5 et.) 2 darbininkai, 2 vairuotojai, 8 valytojai, 3 auklėtojo padėjėjai. Iš viso etatinių darbuotojų 33,8 et. 

    2016 m. sutvarkytas gimnazijos patalpos (174 000 Eur) – remontuojama sporto salė, persirengimo kambariai, vieno korpuso II a. patalpos pritaikytos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus antrai grupei.

Svetainėje naršo:

Dabar svetainėje 26 svečiai (-ių) ir narių nėra