Vizija ir misija

1. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos vizija:

   • Seneka yra sakęs: „Kai žmogus nežino, į kurį uostą plaukia, joks vėjas nebus palankus“. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija sąžiningai ir atsakingai atlikdama savo funkcijas, padeda kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui surasti savo uostą, nes tai aktyvi, kūrybišką aplinką ir pagarbų tarpusavio bendravimą bei efektyvų bendradarbiavimą sukūrusi mokykla, ugdanti mokiniuose bendražmogiškas vertybes, nuolat besimokanti ir tobulėjanti organizacija.

2. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos misija:

 

   • Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos misija – teikti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, atitinkantį tėvų ir mokinių bendruomenės lūkesčius, išugdyti kiekvienam mokiniui vertybines nuostatas, leidžiančias tapti atsakingu už savo darbą bei žodį, pagarbiu, visą gyvenimą besimokančiu, doros principų besilaikančiu ir savimi bei kitais pasitikinčiu piliečiu.

3. Vertybės:

   • 1. Sąžiningumas. Kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys elgiasi dorai ir garbingai bet kokiose situacijose: sako tiesą, neapgaudinėja kitų, smerkia blogį ir pritaria gėriui, priešinasi amoralioms paskatoms.
   • 2. Atsakingumas. Kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys pirmiausia atsako už savo poelgius, tuo pačiu jaučiasi atsakingas už bendruomenę ir jos veiklą. Laikosi bendrų mokyklos veiklos taisyklių, sąžiningai atlieka pavestas užduotis, yra iniciatyvus ir pareigingas, kuo tik gali prisideda prie mokyklos puoselėjimo.
   • 3. Pagarba. Kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys pripažįsta kitą kaip asmenybę, gerbia jo nuomonę, pažiūras ir sprendimus. Savo pagarbą kitam išreiškia mandagumu, atidumu, jautrumu, taktiškumu ir paprastumu. Atsižvelgia į kito žmogaus poreikius ir interesus, geba išklausyti, susivaldyti, būti drausmingas, kantrus, punktualus.
   • 4. Bendravimas ir bendradarbiavimas. Gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio bendravimas yra pagarbus ir geranoriškas. Nuoširdžiai bendradarbiaudami dalijasi gerąją patirtimi ir siekia pagrindinių tikslų įgyvendinimo – kuo aukštesnių mokinių ugdymo ir mokymosi rezultatų.
   • 5. Kūrybiškumas. Kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys drįsta ir sugeba kelti naujas idėjas, kurios skatina tobulinti mokyklos veiklą ir pasiekti geriausių ugdymo (-si) rezultatų. Ypač, kaip kūrybiškos asmenybės, bendruomenėje atsiskleidžia pedagogai: kiekvienoje pamokoje pritaiko kuo įvairesnius metodus, taip skatindami mokinius kurti, ieškoti sprendimų. Pedagogai kartu su mokiniais, jų tėvais įvairiomis formomis siekia saviraiškos pirmiausia per kūrybą.
   • 6. Tobulėjimas. Gimnazijos bendruomenės nariai puikiai suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą, todėl nuolat domisi pedagoginėmis ir kitų sričių naujovėmis, lanko seminarus ir kursus. Įgytas žinias pritaiko praktikoje. Didelę laisvalaikio dalį skiria savišvietai bei saviraiškai.

Svetainėje naršo:

Dabar svetainėje 12 svečiai (-ių) ir narių nėra