Tėvų komitetas 2016 m.

    Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje veikia tėvų komitetas, kurį sudaro atstovai iš kiekvienos klasės. Šių metų lapkričio 11 d. susirinkę tėvų komiteto nariai išsirinko pirmininką. Juo tapo Laimutė Bartkevičienė, nariai:

 • Asta Sakalauskienė,
 • Augusta Gikaitė,
 • Laimutė Bartkevičienė,
 • Gintaras Zalieckas,
 • Tomas Jundulas,
 • Jūratė Aukštakalnienė,
 • Donata Gylienė,
 • Ramunė Celiešienė,
 • Živilė Vasiliauskienė,
 • Laurencija Strolienė,
 • Danutė Bružienė,
 • Ilona Ruočkuvienė,
 • Rūta Labutienė,
 • Jolanta Juodsnukienė,
 • Laima Černauskienė.

Gimnazija turi naują Mokinių Prezidentę 2014 m.

    Jau ne pirmi metai mūsų gimnazijoje, baigiantis Mokinių prezidento kadencijai, vyksta nauji Mokinių prezidento rinkimai.

   Šiais metais rinkimų komisija užregistravo tris kandidates, nepabūgusias prezidento pareigų ir atsakomybės prieš savo rinkėjus, pristatant savo veiklos programas bei savo kandidatūras: Ig kl. mokinę Pauliną Simonavičiūtę, IIIg kl. mokinę Sandrą Garškaitę ir IIgb kl. mokinę Editą Kamarauskaitę.

  Kandidatės į prezidentes pagal rinkimų nuostatus turėjo surinkti po 40 balsų, kad galėtų kandidatuoti. Buvo vykdoma rinkiminė agitacija – kandidatės buvo paruošę savo rinkiminius plakatus. Taip jau sutapo, kad Spalio 25d., minint LR Konstitucijos dieną, vyko kandidačių į mokinių prezidentus susitikimai su rinkėjais.

   Deja, Edita Kamarauskaitė pasitraukė iš prezidento rinkimų ir atsiėmė savo kandidatūrą apie tai pranešdama rinkimų komisijai.

   Lapkričio 7 d. įvyko gimnazijos mokinių prezidento rinkimai. Vyko balsavimas. Iš viso balsavo 212, 5-12 klasės mokinių. 79 balsai atiteko - Sandrai Garškaitei, 48 balsavimo biuleteniai sugadinti ir 92 rinkėjų balsų surinko Ig klasės mokinė Paulina Simonavičiūtė.

Naująja gimnazijos mokinių prezidente tapo Ig klasės mokinė Paulina Simonavičiūtė. 

„Labai džiaugiuosi, kad tapau mokyklos mokinių prezidente. Buvo nelengva, bet pasiekiau savo užsibrėžtą tikslą. Sandra buvo labai stipri konkurentė ir vertė mane dar labiau pasitempti. Stengsiuosi įgyvendinti numatytus planus, būti draugiška, bei padėti kitiems. Tikiuosi sulaukti mokinių pagalbos organizuojant įvairius renginius ir akcijas.

Ačiū visiems už mane balsavusiems!".

 

RENGINIO NUOTRAUKŲ GALERIJA.

Skaityti daugiau: Gimnazija turi naują Mokinių Prezidentę 2014 m.

Fondas

 • Geriausiai besimokančių abiturientų rėmimo fondas. 
 • 2012 m.m. mokinys gimnazijos Donatas Miklušis ir buvo apdovanotas Prienų „Swedbanko“ valdytojo G. Bartulio įsteigta 2000,- litų premija už labai puikius mokymosi rezultatus.
 • 2012-07-10 Nr.1 rėmimo fondo posėdžio protokolu nutarta. Vadovaujantis  Prienų r. Veiveirių Tomo Žilinsko gimnazijos geriausiai besimokančių abiturientų rėmimo fondo nuostatais, premijas po 100 Lt. skirti abiturientams Alinai Grubliauskaitei ir Donatui Miklušiui.

Gimnazijos taryba: Apskrito stalo diskusija Kaip didinti mokinių mokymosi motyvaciją?

Gimnazijos taryba pakvietė klasių mokinių tėvų komitetų, mokinių tarybos atstovus, gimnazijos administraciją į apskrito stalo diskusiją ,,Kaip didinti mokinių mokymosi motyvaciją?“. Diskusijos tikslas - išsiaiškinti nuomones bei numatyti veiklas, kurias gimnazijos bendruomenė galėtų įgyvendinti didindama mokinių mokymosi motyvaciją.

Skaityti daugiau: Gimnazijos taryba: Apskrito stalo diskusija Kaip didinti mokinių mokymosi motyvaciją? 

Gimnazijos taryba 2015 m.

   Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (įtėvių), globėjų, rūpintojų ir mokytojų atstovus svarbiausiems Gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

    Gimnazijos tarybą sudaro mokytojai, tėvai ir mokiniai.

    • 5 mokytojai:
     • Alvyra Sventickienė - mokytoja (pirmininkė),
     • Saulius Starkus - mokytojas,
     • Vilija Krasauskienė - mokytoja,
     • Laima Jankauskaitė - mokytoja,
     • Aurelija Jakutė - mokytoja,
    • 5 tėvai,
     • Laima Černauskienė,
     • Ramunė Celiešienė,
     • Tomas Jundulas,
     • Rasma Krušinskienė,
     • Judita Simonavičienė,
    • 5 mokiniai:
     • Erikas Andriušis, III g kl.,
     • Paulina Simonavičiūtė, III g. kl.,
     • Roberta Dogelytė, II a g kl.,
     • Lukas Maksvytis, I g kl.,
     • Guoda Žaleniakaitė, IV g kl.

Gimnazijos prezidentas 2012m.

Tautvydas Vilkas tapo gimnazijos mokinių prezidentu. 

Mokinių prezidento inauguracijos nuotraukų galerija.

 Daugiau apie Tautvydą... .

Svetainėje naršo:

Dabar svetainėje 10 svečiai (-ių) ir narių nėra