Karjeros planavimas

   Sausio 31 d. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos II g. klasių auklėtojos E. Losevaitė ir D. Dragūnienė pakvietė savo mokinių tėvelius į bendrą susirinkimą, kurio tikslas buvo supažindinti mokinių tėvelius su pagrindinio ugdymo baigimo tvarka bei dėl tolimesnės dešimtokų ateities perspektyvos. Susirinkime galėjo dalyvauti ir norintys mokiniai. Auklėtojos į tėvelių susirinkimą pakvietė direktorės pavaduotoją ugdymui L. Jurkšaitę ir konsultantę karjeros klausimais I. Abramavičienę.

Pavaduotoja ugdymui L. Jurkšaitė tėvus išsamiai supažindino su pagrindinio ugdymo baigimo programa - kaip visoje respublikoje (taip ir mūsų gimnazijoje) organizuojamos pagrindinio ugdymo baigimo lietuvių kalbos ir matematikos patikros, kaip ir kodėl yra reikalingas anglų kalbos mokėjimo lygio nustatymas. Pavaduotoja atkreipė dėmesį į tai, kad II g klasės mokiniai jau yra supažindinti su šios tvarkos aprašu, turėjo galimybę padaryti pasirinkimų kitiems mokslo metams pabandymus. Pavaduotoja, taip pat, tėvus supažindino ir su viduriniojo ugdymo programa IIIg – IVg klasėse (11-12 kl.) – kokie yra privalomi mokomieji dalykai, kokia jų pasirinkimo tvarka, kiek ir kaip yra skaičiuojamos dalykų valandos, kokie mūsų gimnazijoje yra pasirenkami mokomieji dalykai bei moduliai. 

   Svarbus ir naudingas dešimtokų tėvams buvo ir konsultantės karjeros klausimais I. Abramavičienėas pranešimas „Tėvų pagalba pasirenkant profesiją“. Konsultantė informatyviai supažindino tėvus su mokinių mokymosi motyvacija, poreikiais, renkantis profesiją, bei atkreipė dėmesį į tai, kad ir tėvų pagalba profesijos pasirinkime ar karjeros planavime yra labai svarbi. Dešimtokai kartu su konsultante jau yra atlikę įvairius testus dėl profesijos pasirinkimo, karjeros, tolimesnės savo ateities vizijos. I. Abramavičienė dešimtos klasės mokiniams skaitė ir paskaitą šia tema. Dabar mokiniai laukia testų rezultatų apžvalgos ir individualios konsultantės konsultacijos dėl profesijos pasirinkimo. Tėveliai galėjo paklausti tiek pavaduotojos ugdymui L. Jurkšaitės ar konsultantės karjeros klausimais I. Abramavičienės juos dominančius klausimus. Po susirinkimo tėveliai dar galėjo jiems neaiškius savo vaikų karjeros planavimo klausimus ar mokymosi sunkumus aptarti su klasės auklėtojomis.

   Kuo vyresni mokiniai, tuo rečiau tėvai lankosi mokykloje. Tačiau, visgi, smagu, kai tiek mokytojus, tiek mokinius, tiek tėvus vienija bendras tikslas ir tėveliai gana gausiai susirenka į tėvų susirinkimus. Kodėl tėvai turėtų būti aktyvūs mokyklos gyvenime, kaip tai siejasi su vaikų pasiekimais ir mokymosi motyvacija? Kokia galėtų būti ugdymo įstaigos bendruomenė, kodėl tai naudinga visiems? Atsakymus į tokius klausimus turėtume surasti visi kartu. Manome, kad tokie tėvų susirinkimai yra labai naudingi, nes tėvai patys tiesiogiai gali gauti juos dominančią informaciją.

IIga klasės auklėtoja E. Losevaitė ir IIgb klasės auklėtoja D. Dragūnienė

Svetainėje naršo:

Dabar svetainėje 20 svečiai (-ių) ir narių nėra