Skaitmenines mokymo priemones (SMP) pamokose

   Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ š. m. lapkričio 7, 11 d. Ažuolo Progimnazijoje Švietimo centras organizavo mokymus, norintiems veiksmingai taikyti skaitmenines mokymo priemones (SMP) pamokose.

   Mokymų tikslas – suteikti mokytojams žinių ir praktinių gebėjimų apie veiksmingą skaitmeninių mokymo priemonių panaudojimą ugdyme, mokyti ir konsultuoti, kaip kūrybiškai pritaikyti SMP ugdymo procese taikant skirtingus mobiliuosius įrenginius. 

 

   Programoje buvo akcentuojama: XXI amžiaus kompetencijos ir skaitmeninio ugdymo turinio reikšmė, SMP turinio tarpdalykinio integravimo principai, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo galimybės, SMP ir jas sudarantys komponentai, SMP interaktyvumo lygiai, daugkartinis (pedagoginis ir technologinis) SMP panaudojimas, SMP ir spausdintos ugdymo medžiagos sąsajos bei dermė, SMP skaidymas moduliais, priemonių konkrečiai pamokai kūrimas, mobilieji įrenginiai ir darbas su SMP juose, skaitmeniniai SMP naudotojo vadovai, skaitmeninių mokymo priemonių elektroninė erdvė (informacinė aplinka) „Ugdymo sodas“. Taip pat buvo pristatomos virtualios mokymosi priemonės (lietuvių kalbai ir literatūrai 9 – 10 klasėms, lietuvių kalbai ir literatūrai 11 – 12 klasėms, Lietuvos istorijai, Lietuvos geografijai, doriniam ugdymui, tautinių mažumų gimtosioms kalboms, matematikai, chemijai, meniniam ugdymui, technologijoms).

   Mokymus vedė skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantai, parengti įgyvendinant šį projektą, tai Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos informacinių technologijų mokytoja Jurgita Širvinskaitė ir Balbieriškio pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytojas metodininkas Tautvydas Žydrūnas.

   Mokymuose dalyvavo mūsų mokyklos matematikos vyr. mokytoja Aurelija Jakutė, anglų k. vyr. mokytoja Evita Maksvytinė ir technologijų vyr. mokytojas Saulius Starkus.

   Planšetiniais kompiuteriais bandėme atlikti įvairias interaktyvias užduotis (pateiktas įvairių dalykų SMP), kūrėme QR kodus, skaitėme kitų koduose užšifruotą informaciją.

   Diskutavome apie mobilių įrenginių panaudojimo galimybes ugdymo procese, aiškinomės SMP naudą („Argumentų bankas“ bendrame Google dokumente), kūrėme klasės valandėlės scenarijų (atvirkštinės klasės metodas, dorinio ugdymo SMP). Kurdami pristatymus apie mokymus dalyviai formavo darbo su planšetiniais kompiuteriais įgūdžius.

Seminaro medžiaga ir nuotraukų galerija.

 Informacinių technologijų vyr. mokytoja Jurgita Širvinskaitė

Svetainėje naršo:

Dabar svetainėje 23 svečiai (-ių) ir narių nėra