Konferencija „Lyderystė mokykloje“ Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje

 

lls2   Dalis Prienų rajono mokyklų dalyvauja „Lyderių laikas 2“ projekte. Viena iš dalyvių yra ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija. Baigdama antrą projekto etapą gimnazijos bendruomenė organizavo konferenciją „Lyderystė mokykloje“, pagrindiniai svečiai - Stakliškių vidurinės mokyklos mokytojai ir projekto kūrybinė komanda.

   Konferenciją sudarė dvi dalys: pirmojoje Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos mokytojai pristatė stendinius pranešimus, antroje - doc. dr. Aurimas Juozaitis skaitė pranešimą „Žvilgsnis į ateitį: kokias vertybes formuosime XXI amžiuje“.

 

lls2 

 

 

   Konferencijos pradžioje įžanginį žodį tarė Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas. Jis pasidžiaugė, jog gimnazijos mokytojai aktyviai įsitraukė į projekto veiklą. Vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė priminė „Lyderių laiko 2“ projekto viziją : „Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas skleistis: mokyklos bendruomenės narių atsakingumui, geranoriškam bei išmanančiam (profesionaliam) mokyklos ir jo savininko (steigėjo) partneriškumui“. Ji atkreipė dėmesį, jog projekto idėja nebuvo vien tik Švietimo skyriaus numesta, ją įgyvendino ir padėjo atskleisti glaudus bendradarbiavimas su gimnazijos mokytojais. Tad vyriausioji specialistė tikisi, kad tai tik dar vieno etapo pabaiga, o kito – pradžia, kad savo žinias ir patirtį Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos mokytojai perduos Stakliškių vidurinės mokyklos mokytojams.

   Dalyviai konferencijos metu turėjo galimybę susipažinti su „Lyderių laiko 2“ projekto metu Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje sukurtų darbo grupių: Asmeninio augimo ir bendradarbiavimo, Metodinių naujovių bei Politinių sprendimų, nuveiktais darbais.

   Politinių sprendinių grupės veiklą savo stendiniame pranešime pristatė mokytojos E. Maksvytienė ir L. Mikušauskienė. Pasak gimnazijos mokytojų, Politinių sprendimų grupei buvo pavesta būti tarpininkais tarp miestelio bendruomenės ir politikų. Paskatinti politikus aktyviau spręsti miestelio bei gimnazijos problemas. Taip pat pabrėžė, jog „Lyderių laiko 2“ projekto vykdytojai ir toliau planuoja organizuoti susitikimus – diskusijas su rajono politikais gimnazijai rūpimais klausimais bei kartu ieškoti aktualių problemų sprendimų būdų, planuoja dalyvauti projektuose, kurių metu būtų pritraukiamos lėšos gimnazijai.

  lls2Asmeninio augimo ir bendradarbiavimo grupės pranešimą skaitė mokytojos O. Z. Jasaitienė ir D. Macijauskienė. Jos pabrėžė, jog įgyvendinant gimnazijoje projektą „Lyderių laikas 2“, kuriamos sąlygos kiekvieno bendruomenės nario augimui, tobulėjimui, sėkmei, atsakingam bendradarbiavimui. Siekti tokių rezultatų padeda apibrėžtos veiklos, refleksijos pokalbiai. Šių refleksinių pokalbių tikslą tarsi savaime suformulavo Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos vertybės. Tad pagrindinis tikslas - sudaryti sąlygas veiklos refleksijai, taip skatinti asmeninį augimą ir sėkmę. Pranešėjos aptarė mokinių asmeninės pažangos fiksavimo lapus. Pasidžiaugė organizuojama Šeimų sporto švente, kuri skatina glaudų bendradarbiavimą su mokinių tėvais. Mokytojos dar kartą priminė, jog lyderystė prasideda tada, kai imi pats veikti čia ir dabar, nelauki instrukcijų ir sieki naujovių.

   Apie Metodinių naujovių grupės pasiekimus kalbėjo mokytojos R. Aleknavičiūtė ir E. Keturakienė. Mokytojos pasidalino savo sėkmės istorijomis dalyvaujant projektuose „Pasinerk į vieną temą“, pristatė parengtus aprašus. Supažindino, ką jų metu išmoko ne tik mokiniai, bet ir mokytojai: taikė naujus ugdymo metodus, dalijosi gerąja patirtimi, mokėsi vieni iš kitų. Pasidžiaugė, jog tokios veiklos skatina mokinių motyvaciją, leidžia kūrybiškai pažvelgti į sudėtingus dalykus, laisvai reflektuoti, teikti savo siūlymus.

lls2

   Doc. dr. Aurimas Juozaitis pranešime akcentavo dvi sąvokas, kurios neatsiejamos nuo šiandienos visuomenės gyvenimo tempo, tai - beribiškumas ir greitis. Pasak docento, beribiškumas lemia neribotas galimybes, kurių dėka skleidžiasi kūrybiškumas, iniciatyva, įvairovė, laisvė bei drąsa. Kita vertus, Paskalio Bruknerio žodžiais, šiandieninis žmogus - tai hiperaktyvus nieko neveikėjas, kuris visada yra parengties būklės, pasirengęs šturmuoti pramogų Babelį. Pranešėjas greitį apibūdino kaip pozityvą, kurio dėka įgauname daugiau žinių, informacijos, patirties, tačiau tuo pačiu metu daugiau įgyjame paviršutiniškumo, neatsakingumo, įtampos. Tad doc. dr. Aurimas Juozaitis pabrėžė, jog formuojant XXI vertybes labai svarbu sustoti, nutilti ir įsiklausyti, išgirsti bei pajausti.

   Konferencijos baigiamąjį žodį išsakė Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos konsultantė Olivija Saranienė. Ji pasidžiaugė konferencija, apibendrino pranešimus, teikė pasiūlymą, ką, kada ir kaip galėtų mokytojai savo veikloje patobulinti.

Veiverių Tomo Žilinsko mokytoja E. Keturakienė

Svetainėje naršo:

Dabar svetainėje 32 svečiai (-ių) ir narių nėra