Susitikimas su Viliumi Kavaliausku

    Rašytojas ir žurnalistas Vilius Kavaliauskas šių metų balandžio 16 dieną laikėsi Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje ir pristatė knygą „ Pulkininkas Liudas Butkevičius“. Kartu į renginį atvyko ir pulkininko Liudo Butkevičiaus anūkas Algis Butkevičius su žmona.

 

 

 

     „Labai malonu, kad L. Butkevičiaus atminimas taip kruopščiai saugomas. Artimieji yra išsaugoję L. Butkevičiaus laiškus, rašytus iš lagerių ir tremties. Jie yra neįkainojama vertybė, atspindinti valstybės istoriją", – sakė V. Kavaliauskas.„Lietuva turėjo daug didvyrių, kurie kovojo už valstybės laisvę. Dabarties ir ateities kartos turi žinoti savo šalies didvyrius ir sekti jų pavyzdžiu. J. Basanavičius nuolat kartodavo, kad žmonės, nežinantys savo šalies istorijos yra vaikai". Butkevičiaus (1881-1963) biografija yra sudėtinga. Jis gimė Vilkaviškio apskrityje, Vištyčio valsčiuje. Baigęs Veiverių mokytojų seminariją, palaikė ryšius su knygnešiais, reikalavo steigti tautines mokyklas, todėl jam buvo atimtos mokytojo teisės ir dar nubaustas kalėti. Vėliau L. Butkevičius mobilizuotas į Rusijos armiją. 1918 m. grįžo į Lietuvą, įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 1-ojo Gedimino pulko ūkio viršininku. 1925 m. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. 1926 m. apdovanotas Vyčio Kryžiumi. 1937 m. – Vytauto Didžiojo 3-iojo laipsnio ordinu ir kt. Antrą kartą Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanotas jau po mirties.

 

    L. Butkevičius net būdamas paprastu kareiviu pasižymėjo drąsa, kovingumu ir narsa, todėl buvo apdovanotas Georgijaus ordinu. Tai pats aukščiausias apdovanojimas paprastam kareiviui..Ministro Pirmininko patarėjas Vilius Kavaliauskas akcentavo, kad L. Butkevičius buvo mokytojas. Kaip ir kiti to laiko mokytojai, jis buvo nusiteikęs šviesti Lietuvos jaunimą, tačiau gyvenimas ir istoriniai įvykiai privertė keisti profesiją – L. Butkevičius tapo karininku.L. Butkevičius su šeima (žmona Janina Kvietinskaitė) nuo 1937 iki 1945 m. gyveno Kaune Lietuvių g. 15. Užaugino tris dukteris ir tris sūnus. Kilus Vokietijos - TSRS karui L. Butkevičius aktyviai dalyvavo Birželio sukilime, buvo Kauno gynybos vadas. Už pogrindinę veiklą gestapo suimtas ir kalintas Kauno VI forte. 1945 m. Skardupiuose kartu u bendražygiais įkūrė „Tauro" partizanų apygardą. 1946 m. buvo suimtas, nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties. Kalėjo Karagandos, Spasko ir kituose Kazachstano lageriuose. Išblaškyta šeima, kalėjo kituose Rusijos lageriuose. Visi jie grįžo į Lietuvą. L. Butkevičius į Lietuvą grįžo 1955 m. Gyveno Marijampolėje, o vėliau Kaune, Amaliuose. 1961 m. jo namuose atlikta krata. Atimti rankraščiai - prisiminimai, eilėraščiai ir kt. Pulkininkas L. Butkevičius buvo kuklus žmogus, nemėgo prabangos. Buvo giliai religingas, visą gyvenimą vadovavosi katalikybės principais, padėjo studentams, kitiems nepasiturintiems asmenims. Mylėjo visa, kas teisinga, gera ir gražu. Liko ištikimas tiesos idealams. L. Butkevičius mirė 1963 m. spalio 25 dieną. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

 

   Po renginio gimnazijos bendruomenė dėkojo knygos autoriui už išsamų knygos pristatymą ir pateiktą biografiją apie pulkininką Liudą Butkevičių. Apie renginį ypač gerai atsiliepė gimnazijos mokiniai, kuriems įspūdį padarė ir pats knygos autorius, garsus žurnalistas, istorikas, kolekcionierius, knygų „Lietuvos karžygiai“ autorius, kurių parašyta jau 6 tomai.

 

Istorijos mokytoja Laima Mikušauskienė.

Svetainėje naršo:

Dabar svetainėje 42 svečiai (-ių) ir narių nėra