Profesionalios aplinkos Prienų rajono mokyklose kūrimas

    Kaip atrasti, skatinti ir motyvuoti talentingus vaikus? Kuo skiriasi pažangus mokinys nuo ypač talentingo? Kaip padėti mokiniams atrasti savo stiprybes ir investuoti į jų auginimą? Kokių konkrečių veiksmų turėtų imtis mokytojai, tėvai, draugai, kad padėtų mokiniams pasinaudoti savo stiprybėmis asmeniniame ir akademiniame gyvenime? Kaip suplanuoti pagrįstas akademines, asmenines ar emocines intervencijas ugdymo(si) procese?

    Šias temas kartu su dalyviais iš Ispanijos, Kipro, Kroatijos, Vengrijos gvildena Balbieriškio, Išlaužo, „Revuonos“, Skriaudžių, Šilavoto, Naujosios Ūtos pagrindinių mokyklų, „Ąžuolo“ progimnazijos, Stakliškių, „Žiburio“, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijų ir Švietimo skyriaus komanda, birželio 19–23 dienomis dalyvaujanti kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Identify the Hidden Talent in Your Classroom“ Palerme (Italija).

    Mokymus organizuoja DOREA švietimo institutas, tai jau ketvirtieji Švietimo skyriaus ir Prienų rajono mokyklų įgyvendinamo Erasmus+ programos KA1 projekto Nr. 2016-1-LT01-KA101-023077 „Profesionalios aplinkos Prienų rajono mokyklose kūrimas“ mokymai.

    Prienų r. savivaldybės Švietimo skyriaus informacija internete: http://geraprienuose.lt/naujienos/prienu-svietimo-atstovai-dalyvauja-kvalifikacijos-tobulinimo-kursuose-italijoje/

RESPUBLIKINIO PROJEKTO „GALIU?!“ DALYVIŲ SUSITIKIMAS

lls2

    Projekto „GALIU?“ dalyviai gegužės 18 d. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos aktų salėje pasidalino įspūdžiais iš projekto veiklų Vilniuje. Mokiniai susirinkusiems papasakojo apie savo pristatytus namų darbus apie pasirinktus politikus: Andrių Palionį, Vytautą Kamblevičių ir Gintarą Steponavičių. Mokiniai, dalyvaujantys projekte „GALIU?“ , dalinosi žiniomis ir įspūdžiais, kuriuos patyrė būdami LR Seime, dalyvaudami susitikimuose su Seimo nariais. Projekto dalyviai į susitikimą – diskusiją pakvietė Prienų r. savivaldybės administracijos direktorių Egidijų Visocką. Mokiniai su Egidijumi Visocku diskutavo tema „Politikų pažadai ir realybė“. Administracijos direktorius mokiniams papasakojo apie savo kelią į politiką, apie realiai nuveiktus darbus, apie politikų kasdienybę ir iššūkius. Mokiniai su Egidijumi Visocku padiskutavo ir apie mokslo metų ilginimą. Reflektuodami apie politiką, nedaugelis mokinių salėje sutiko ateityje būti politikais ar Seimo nariais.

Istorijos mokytoja Edita Losevaitė

Bendradarbiavimas

   2015 m. kovo 18 d. į Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnaziją susitikti su Vaiko gerovės komisija atvyko Prienų Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės – direktorė Angelė Vasiliauskienė, logopedė-metodininkė Giedrė Džiaugienė, specialioji pedagogė Eglė Černiauskaitė, psichologė Euridija Padelskienė ir socialinė pedagogė ekspertė Dalė Daiva Gasparavičiūtė.

   Susitikimo metu buvo diskutuojama apie Vaiko gerovės komisijos taikomų priemonių efektyvumą, žingsnių tikslui pasiekti numatymą, efektyvaus bendradarbiavimo tarp institucijų principus, pirminių mokinio įvertinimo dokumentų parengimo kokybės gerinimą.

Skaityti daugiau: Bendradarbiavimas

A.P.P.L.E. – Amerikos pedagogų talka Lietuvos mokyklai. Lietuvos mokytojų fondas 2013 metų projektas „Ir sienos seka pasakas“ Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje

   Mokyklos aplinka kaip ir namai yra labai svarbūs vaiko vystymosi ir elgesio raidai. Ugdant vaikus daug dėmesio skiriama iniciatyvumo ir kūrybiškumo, komunikavimo, asmeninei, pažinimo, mokyti mokytis bei socialinei kompetencijoms įgyti bei plėsti. Matematikos mokytoja Aurelija Jakutė kartu su lietuvių kalbos mokytoja Eglė Keturakienė pateikė Amerikos pedagogų talka Lietuvos mokyklai – A.P.P.L.E. Lietuvos mokytojų fondui 2013 metų projektą ”Ir sienos seka pasakas” ir gavo finansavimą.

   Svarbiausi projekto „Ir sienos seka pasakas“ tikslai buvo integruoti mokomuosius dalykus (dailę, technologijas, lietuvių kalbą, matematiką); ugdyti mokinių suvokimą, jog ugdomųjų dalykų vertybės yra tampriai susijusios tarpusavyje ir yra neatskiriama realaus gyvenimo dalis; pagilinti mokinių kalbines, menines, matematines žinias;ugdyti pagarbą savo ir kito darbui; sukurti jaukią erdvę mokykloje. Projektas skirta visai mokyklos bendruomenei, tačiau pagrindiniai tikslai buvo nukreipti į mokinius, į jų asmenybės ugdymą.

Skaityti daugiau: A.P.P.L.E. – Amerikos pedagogų talka Lietuvos mokyklai. Lietuvos mokytojų fondas 2013 metų...

Projektas „Pasinerk į vieną temą"

Vasario 28 d. vyks projekto „Pasinerk į vieną temą" pamoka nuo 8-12.30 val., pamokos tema „Laikraščių paskutinių puslapių kūrimas“ (K. Dikšaitytė ir A. Jakutė).

Comenius Regio projektas „Miestas kaip mokymosi vieta – kur mokymasis yra nuotykis“.

   Prienų rajono savivaldybė įgyvendina jau antrąjį tarptautinį Comenius Regio partnerystės projektą. Comenius Regio partnerystė – tai nuo 2009 m. Europoje įgyvendinama Europos Komisijos finansuojamos Mokymosi visą gyvenimą programos iniciatyva, kuria siekiama skatinti ir remti tarptautinį bendradarbiavimą švietimo srityje, įtraukiant ir švietimo valdžios institucijas.

Skaityti daugiau: Comenius Regio projektas „Miestas kaip mokymosi vieta – kur mokymasis yra nuotykis“.

Stažuotė Lenkijoje –Čekijoje

 

stažuote

   Jau antri metai Lietuvos mokyklose vykdomas projektas „Lyderių laikas 2“. Šiame projekte dalyvauja ir Prienų rajono savivaldybės mokyklos. Spalio 21-26 d. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos mokytojos: Ramunė Aleknavičiūtė, Daiva Macijauskienė, Vilija Krasauskienė kartu su Prienų švietimo centro atstovais bei kitais projekto partneriais vyko į stažuotę Lenkijoje - Čekijoje ,,Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai; savivaldybių pagalba mokyklų iniciatyvoms ir sprendžiant problemas“. Šios edukacinės išvykos tikslas buvo susipažinti su Čekijos švietimo įstaigų darbu, tėvų švietimu, mokyklos ir tėvų bendradarbiavimu, mokinių popamokine veikla.

Skaityti daugiau: Stažuotė Lenkijoje –Čekijoje

Lyderių laikas 2

   Rugsėjo 13 d. vyko trečiasis projekto „Lyderių laikas 2“ kūrybinės komandos ir konsultantų susitikimas.

   Prienų rajono savivaldybė yra viena iš 15 savivaldybių, atrinktų dalyvauti projekte „Lyderių laikas 2“. Šio projekto metu buvo teikiama intensyvi konsultacinė pagalba savivaldybėms ir mokykloms kuriant unikalų lyderystės plėtros savivaldybėje modelį, fiksuojamas kiekvienos savivaldybės kaitos procesas, jame dalyvaujančių žmonių patirtis, siūlomos bendradarbiavimo su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir mokyklomis galimybės.

Skaityti daugiau: Lyderių laikas 2

Antrasis susitikimas su politikais ,,Lyderių laikas 2”

Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija dalyvauja projekte ,,Lyderių laikas 2”. Viena iš grupių - Politinių sprendimų grupė dar kartą pakvietė Veiverių seniūnijoje gyvenančias tarybos narius Juozą Krikštolaitį, Cezarą Pacevičių, Martyną Butkevičių bendrai diskusijai. Į susitikimą atvyko Prienų rajono Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, Veiverių miestelio seniūnas Vaclovas Ramanauskas, mokytojų, mokinių, tėvelių bei gimnazijos tarybos atstovai.

Prieš kurį laiką, Politinių sprendimų grupė, Prienų r. savivaldybei pateikė mokyklai būtinų sprendimų savivaldybės lygmenyje sąrašą. Vienas iš jų, kuris bus įgyvendintas - gimnazijos patalpose įrengti ikimokyklinio ugdymo grupę. Todėl šio susitikimo pagrindinis tikslas ir buvo aptarti būsimos ugdymo grupės klausimus.

Švietimo skyriaus vedėjas R.Zailskas išreiškė viltį, kad darželis mokslo metų pradžiai bus paruoštas. Svečiai pasidžiaugė, kad pagaliau atsirado galimybė Veiveriuose įkurti ikimokyklinio ugdymo grupę. Seniūnijos gyventojams tai bus labai patogu. Mokyklai atsiras galimybė užsiauginti daugiau mokinių. Atvykusieji apžiūrėjo patalpas bei sutarė dėl tolimesnio bendradarbiavimo.

Politinių sprendimų grupės pirmininkė Vilija Janulevičienė

 

 

 

Comenius Regio projekto partnerių trečiasis susitikimas Bukarešte

2012 m. spalio 8-13 dienomis Rumunijos sostinėje Bukarešte jau trečią kartą vėl susitiko Comenius Regio projekto „Miestas kaip mokymosi vieta – kur mokymasis yra nuotykis“ partneriai, kuriame dalyvavo mūsų gimnazijos mokytojos (E. Losevaitė, O. Jasaitienė, A. Ambrulevičienė, K. Sabaliauskaitė, R. Aleknavičiūtė) bei Šilavoto pagrindinės mokyklos, Prienų krašto muziejaus ir švietimo skyriaus atstovai.

Nuotraukų galerija.Regio

Skaityti daugiau: Comenius Regio projekto partnerių trečiasis susitikimas Bukarešte

Svetainėje naršo:

Dabar svetainėje 16 svečiai (-ių) ir narių nėra