Stažuotė Lenkijoje –Čekijoje

 

stažuote

   Jau antri metai Lietuvos mokyklose vykdomas projektas „Lyderių laikas 2“. Šiame projekte dalyvauja ir Prienų rajono savivaldybės mokyklos. Spalio 21-26 d. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos mokytojos: Ramunė Aleknavičiūtė, Daiva Macijauskienė, Vilija Krasauskienė kartu su Prienų švietimo centro atstovais bei kitais projekto partneriais vyko į stažuotę Lenkijoje - Čekijoje ,,Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai; savivaldybių pagalba mokyklų iniciatyvoms ir sprendžiant problemas“. Šios edukacinės išvykos tikslas buvo susipažinti su Čekijos švietimo įstaigų darbu, tėvų švietimu, mokyklos ir tėvų bendradarbiavimu, mokinių popamokine veikla.

 

    Kelionės metu stažuotės dalyviai ne tik tarpusavyje dalijosi gerąja darbo patirtimi, bet ir susitikome su Lenkijos bei Čekijos švietimo atstovais. Aplankėme Varšuvos ir Prahos švietimo centrus, keletą pagrindinių mokyklų, gimnazijas ir Licėjų. Vizitas į Pagrindinę mokyklą Havličkovo namesti padėjo plačiau susipažinti su Čekijos švietimo struktūra, o susitikimas su šios mokyklos direktore Irena Meisnerova praplėtė pažinimą apie Prahos 3 savivaldybės sistemą. Čia sužinojome, kad pagrindinis lavinimas Čekijoje apima devynerius metus, paprastai nuo 6 iki 15 m. amžiaus. Šios šalies mokinių pasiekimai vertinami penkiabale sistema: 1-puikiai, 2-labai gerai, 3-gerai, 5-nepatenkinamai, o mokinių elgesys įvertinamas trimis balais: 1- labai gerai, 2-patenkinamai, 3-nepatenkinamai.

stažuote

    Pagrindinėje Havličkovo namesti mokykloje mokosi 180 mokinių, iš kurių 32 yra su mentaliniu atsilikimu, likusi dalis – emigrantų vaikai (vietnamiečiai, kintiečiai, ukrainiečiai bei romų tautybės vaikai). Ypatinga tai, kad mokykloje yra priešmokyklinė klasė, kurią lanko didesnė dalis romų tautybės mokinių nelankusių darželio. Su atvykusiais emigrantų vaikais mokykloje du kartus per savaitę dirba soc. pedagogas, kuris padeda integruotis į šios šalies visuomenę bei tobulti čekų kalbą. Soc. pedagogui padeda savanoriai asistentai, kurie taip pat sprendžia problemas susijusias su romų vaikais, linkusiais nelankyti mokymo įstaigos bei elgtis ne pagal mokinio taisykles.

    Lenkijos švietimo sistema yra labai reglamentuota ir susideda iš kelių pakopų: priešmokyklinio privalomojo ugdymo ir aukštesniosios vidurinės mokyklos. Didžiausias dėmesys skiriamas ugdymo kokybei, specialiųjų poreikių mokiniams ir aukšto lygio švietimo bazės sukūrimui. Baigę gimnaziją mokiniai laiko žinių patikrinimo testus iš tiksliųjų, humanitarinių mokslų ir užsienio kalbų. Į licėjus priimami tik pagal pasiekimų rezultatus, naudojant elektroninę sistemą (kodavimą). Licėjų tikslas – parengti mokinius studijoms universitete, paruošti mokinius taip, kad jie laisvai gautų vietą darbo rinkoje. Nuolat bendradarbiaujama su tėvais, verslininkais, visuomeninėmis organizacijomis, socialiniais partneriais. Kiti mokiniai renkasi profesines arba jaunimo mokyklas. Yra atskiros mokyklos specialiųjų poreikių mokiniams. Čekijos šalies pagrindinės mokyklos baigiamos laikant egzaminą, kuris susideda iš kelių mažesnių egzaminų: čekų kalbos, kelių dalykų pagal profilį ir pasirinkto dalyko egzaminų. Sėkmingai išlaikę egzaminus po pagrindinio ugdymo mokiniai gali rinktis toliau mokytis vidurinėje ar profesinėje mokyklose.

stažuote

    Stažuotės dalyviai turėjo galimybę plačiau susipažinti su Nepelno organizacijos „Apla“ veikla, kurios pagrindinis tikslas padėti autizmo turinčių sutrikimų vaikams ir suaugusiems integruotis į visuomenę, tobulinti socialinius, kalbos ir elgesio įgūdžius. Ši organizacija bendradarbiauja su 150 šeimų, kuriose reikalinga pagalba turintiems autizmo požymių asmenims. Organizacijos „Apla“ tikslas – siekti, kad autizmo sutrikimus turintys žmonės nebūtų atstumti iš visuomenės, turėtų galimybę neišsiskirti iš kitų. Kiekvienas organizacijos narys turi sau skirtą asistentą, kuris padeda ne tik šiame centre, bet ir namuose. Nepelno organizacijos „Apla“ direktorė Magdalena Časlova teigė, jog stengiamasi, kad kiekvienas narys jaustųsi žmogumi.

    Susitikimuose su čekų ir lenkų švietimo atstovais diskutavome įvairiais ugdymo klausimais, stebėjome užsiėmimus, domėjomės mokyklos bendruomenės kūrimo metodika Lenkijos ir Čekijos šalyse. Ši stažuotė mums buvo naudinga tiek profesine, tiek pažintine prasme, pamatėme ugdymo įstaigas bei žymiausias Prahos miesto vietoves, o įgytas žinias galėsime pritaikyti savo darbe bei pasidalinti gerąja patirtimi ir įspūdžiais su kolegomis.

Lietuvių kalbos mokytoja R. Aleknavičiūtė

Svetainėje naršo:

Dabar svetainėje 34 svečiai (-ių) ir narių nėra