Bendradarbiavimas

   2015 m. kovo 18 d. į Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnaziją susitikti su Vaiko gerovės komisija atvyko Prienų Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės – direktorė Angelė Vasiliauskienė, logopedė-metodininkė Giedrė Džiaugienė, specialioji pedagogė Eglė Černiauskaitė, psichologė Euridija Padelskienė ir socialinė pedagogė ekspertė Dalė Daiva Gasparavičiūtė.

   Susitikimo metu buvo diskutuojama apie Vaiko gerovės komisijos taikomų priemonių efektyvumą, žingsnių tikslui pasiekti numatymą, efektyvaus bendradarbiavimo tarp institucijų principus, pirminių mokinio įvertinimo dokumentų parengimo kokybės gerinimą.

 

   Prienų Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės pateikė praktinių patarimų ir gerosios patirties pavyzdžių dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Gimnazijos VGK nariai dalinosi patirtimi bendradarbiaujant su mokinių tėvais, pristatė savo darbo metodus, darbo VGK posėdžiuose tvarką, pildomus dokumentus. Susitikimo metu buvo aptarta galimybė bendradarbiaujant su PPT specialistais vesti užsiėmimus tėvams, siekiant ugdyti ir stiprinti tėvų gebėjimus auklėti savo vaikus.

   Esame labai dėkingi Prienų PPT ir tikimės, kad gimnazijos, mokinių tėvų ir Prienų PPT bendradarbiavimas padės efektyviau parinkti ir taikyti priemones bei metodus koreguojant vaikų elgesį ir iškylančias mokymosi problemas.

Svetainėje naršo:

Dabar svetainėje 31 svečiai (-ių) ir narių nėra