Planavimo dokumentai 2017 M.

 UP tikslai ir uždaviniai 2017-2018 m. m. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ugdymo plano tikslas:

  • Ugdyti mokinių gebėjimus planuoti savo mokymąsi ir kelti sau aukštesnius mokymo(si) lūkesčius, kuriant palankų mokymuisi mikroklimatą.

Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ugdymo plano uždaviniai:

  1. Organizuoti projektinius darbus skatinant mokinius naudotis gimnazijos turimais informacijos šaltiniais;
  2. Ugdyti mokinių gebėjimą įsivertinti savo mokymąsi ir reflektuoti individualią patirtį;

Laukiamas rezultatas:

 • Mokiniai rengdami projektinius darbus ugdysis gebėjimą išsikelti mokymosi tikslus, savarankiškai pasirinkti užduočių atlikimo būdą, susirasti reikiamą informaciją ir priemones, klausti ir paprašyti pagalbos, aptarti ir vertinti savo mokymąsi, planuoti ir valdyti laiką;
 • Mokiniai reflektuodami savo veiklą ugdysis gebėjimą sieti išmoktus dalykus ir asmenines patirtis su nežinomais dalykais kuriant prasmingus ryšius. Nuolat grįžtant prie jau išmoktų dalykų, mokysis sieti idėjas, suvokti ir patikrinti savo supratimą, mąstymą ar veiklos būdą.
 • 2016-2017 m.m. UGDYMO PLANAS  (*.PDF)
 • 2016-2017 M.m. VEIKLOS PLANAS (*.PDF)
 • 2016-2018 M.m. STRATEGINIS PLANAS (*.PDF)
GIMNAZIJOS DOKUMENTAI (2016-2017 M.M.):

Svetainėje naršo:

Dabar svetainėje 45 svečiai (-ių) ir narių nėra